Blog Image

Gunn-Vivians blogg

Om bloggen

Mine viktigste politiske kampsaker har lenge vært helse og miljø, og da særlig helsespørsmål rundt rusbehandling og psykiatri, og miljøspørsmål knyttet til samferdsel. Det kommer nok denne bloggen til å bære preg av.

Hvor lenge skal vi vente på løsninger?

- Rus Posted on Fri, July 24, 2009 12:18:44

De siste dagene har Bergensavisen kjørt en lengre reportasjeserie om Nygårdsparken og rusavhengige som er tvunget til å bruke parken som “sprøyterom”. Det er flott å se avisen sette søkelyset på en viktig problematikk som narkotika. De grusomme historiene understreker viktigheten av å gi rusmisbrukerne et sikkert alternativ, men byrådet har til nå ikke maktet å komme med noen løsninger.


Venstre har derimot kommet med flere forslag til tiltak som kan innføres for å bedre rusavhengiges liv og helse, men verken media eller andre partier har fulgt opp i tilstrekkelig grad.

Derfor skrev jeg et innlegg, som sto på trykk i dagens BA. Du kan lese hele innlegget mitt her.

Hva synes du? Skal vi gi rusavhengige et tilstrekkelig og helhetlig tilbud om hjelp, eller skal vi fortsette å ignorere dem i Nygårdsparken?Regjeringen må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet!

Liberale rettigheter Posted on Fri, July 24, 2009 12:17:22

Bloggstafetten:

Personvern er en grunnleggende verdi i et demokrati. Personvernet innebærer en rett til å være i fred fra andre, men også en rett til å ha kontroll over opplysninger om seg selv, særlig opplysninger som oppleves som personlige. Etter EMK artikkel 8 er personvern ansett som en menneskerettighet.

Med en mulig norsk implementering av Datalagringsdirektivet (direktiv 2006/24/EF), som pålegger tele- og nettselskap å lagre trafikkdata om borgernes elektroniske kommunikasjon (e-post, sms, telefon, internett) i inntil to år, vil nordmenns personvern bli krenket på det groveste.

Datalagringsdirektivet ble vedtatt av EU 15.mars 2006, men fremdeles har den norske regjeringen ikke offisielt tatt stilling til om direktivet skal gjøre til norsk lov eller ikke. Gjennom EØS-avtalen har Norge en reservasjonsrett. Denne har aldri før blitt brukt, men så har man heller aldri stått overfor et direktiv som representerer en så stor trussel mot demokratiets grunnleggende verdier som det datalagringsdirektivet gjør.

Vi krever at samtlige politiske partier – og ikke minst regjeringen – sier ifra nå før valget om de vil gjøre datalagringsdirektivet til norsk lov eller ikke. Å ikke ta stilling, slik som de fleste politiske partiene på Stortinget (med unntak av Venstre og SV) har gjort i over tre år, er det samme som stilltiende aksept.

Regjeringen må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet!

Du kan bli med på kampanjen ved å bruke denne teksten eller en variant av den på egen nettside. Du kan også støtte saken ved å spre budskapet på twitter, identi.ca, facebook, origo eller andre nettsteder du anser som relevante.Helse-Hansen tenker rett, men har feil medisin

Helse Posted on Fri, July 24, 2009 12:15:02

I dagens BT går det frem at danskene så langt ikke har fått særlig effekt av sin modell med kommunal medfinansiering. Mye tyder på at helseministeren i morgen vil foreslå å kopiere danskene.

Jeg tror ikke at en 20 % egenandel for kommunene i seg selv vil føre til færre sykehusdøgn, virkemidlene må være mer målrettet. Det kan likevel være interessant å bruke egenandeler (kommunal medfinansiering) for pasienter over 80 år. Men hvis målet er å gi pasientene et bedre tilbud i sitt eget nærmiljø, må det mer målrettede virkemidler til:

* all vekst i helsebudsjettet må komme i kommune-Norge. Det er helt nødvendig for at vi som jobber i spesialisthelsetjenesten skal få frigjort kapasitet til å gjøre jobben vår for de pasientene som fortsatt trenger sykehusbehandling.

* Vi trenger større og mer robuste kommuner for å kunne tilby et godt fagmiljø for helsepersonell, og for å sikre demokratisk styring av den nye helsesatsingen. Venstre vil ikke være med å innføre et fjerde forvaltningsnivå; helsekommuner. Her trenger vi ordentlige kommuner!

* Det må stimuleres til en kommunal boligsatsing, særlig må det legges bedre til rette for psykiatriske pasienter og rusavhengige.

* Det må stimuleres til utdanning og kommunal ansettelse av helsepersonell med spesialkompetanse – særlig innen psykiatri og geriatri.

* det må lønne seg for fastlegene som velger å ha færre pasienter på listene sine, og bruke mer tid på den enkelte pasient.

* DRG-systemet må justeres slik at det lønner seg for sykehusene å bruke enkle, billige, gode løsninger, som f.eks fødetilbudet Storken.

* Det skal ikke lønne seg med dyr uverdig overbehandling av eldre, døende pasienter.

* Alle pasienter som nærmer seg slutten av livet skal ha krav på legesamtaler der pårørende og pasienten blir hørt og får være med å bestemme hvordan forverring i tilstanden skal håndteres.

Vi i Venstre er skeptisk til Hansens medisin, men vil gjerne hjelpe han å finne gode løsniger. Hva mener du?Vi bør satse på Bergensbanen

Samferdsel og miljø Posted on Fri, July 24, 2009 12:13:31

For noen uker siden krevde Audun Lysbakken større lokalt engasjement om lyntog. Jeg fant det litt underlig at han, som medlem av regjeringspartiet SV, skulle kreve noe sånt når hans egen regjering ikke har gjort særlig mye for Bergensbanen. Dette ble det et leserinnlegg av, som BA trykket.

Diskusjonen om man skal satse på lyntog eller Bergensbane er for meg litt merkelig. Lyntog ligger langt frem i tid, og mens vi venter har vi en Bergensbane som bruker lenger tid i dag som for 25 år siden!


Hva synes du? Skal vi satse alt på lyntog eller ruste opp Bergensbanen slik at den blir konkurransedyktig med fly og vei?