De siste dagene har Bergensavisen kjørt en lengre reportasjeserie om Nygårdsparken og rusavhengige som er tvunget til å bruke parken som “sprøyterom”. Det er flott å se avisen sette søkelyset på en viktig problematikk som narkotika. De grusomme historiene understreker viktigheten av å gi rusmisbrukerne et sikkert alternativ, men byrådet har til nå ikke maktet å komme med noen løsninger.


Venstre har derimot kommet med flere forslag til tiltak som kan innføres for å bedre rusavhengiges liv og helse, men verken media eller andre partier har fulgt opp i tilstrekkelig grad.

Derfor skrev jeg et innlegg, som sto på trykk i dagens BA. Du kan lese hele innlegget mitt her.

Hva synes du? Skal vi gi rusavhengige et tilstrekkelig og helhetlig tilbud om hjelp, eller skal vi fortsette å ignorere dem i Nygårdsparken?