Arbeiderpartiet presenterte i går Eldreplan 2015 på en pressekonferanse. Det var en slapp affære. Mange av tiltakene Ap lanserte er allerede daterte, mens andre allerede er vedtatt politikk av et bredt stortingsflertall der også Venstre inngår.


Eldreomsorgen trenger Venstres velferdsreform. Langt flere helse- og
omsorgstjenester må utføres der folk bor. Dette krever sterkere
kommuner, pengeoverføringer til kommunene og mer lokalt ansvar.

Hva tror du? Vil styrkede kommuner være nok til å styrke eldreomsorgen, eller har du andre løsninger vi bør vurdere?