For meg handler politikken om at alle skal kunne ta del i det gode liv. Men hva det gode liv er for noe er forskjellig fra person til person – vi har alle ulike drømmer, ambisjoner og håp.

Som politiker handler det derfor ikke om å presse mitt syn på det gode liv ned over hodene på folk, men heller om å legge til rette for at alle skal kunne leve det de mener er et godt liv. Derfor er det så viktig for meg at vi gir mer til de som trenger det mest. Det handler om å prioritere.

For meg er det gode liv blant annet et godt bymiljø, som jeg forteller om i kandidatvideoen min. Det handler om å legge til rette for at byluften skal kunne pustes inn av alle, at det skal være mulig å bo i sentrum også for småbarnsfamilier, at man skal kunne bevege seg gjennom byen på sykkel, og at buss og bybane skal kunne erstatte mye av privatbilismen i bykjernen.

Men – hva er det gode liv for deg? Legg gjerne igjen en kommentar på bloggen min!