Det kan sies mye negativt om det kommende
kirkevalget; feil i medlemslister, lite valgkamp, kun en liste pr valg og
fraværende informasjon om kandidatenes meninger er viktige innvendinger som
tyder på en for svak demokratisk kultur rundt disse valgene. Jeg vil likevel
sterkt oppfordre liberale statskirkemedlemmer til å ta sin del av ansvaret for
dette valget.

Hele 16 av kandidatene til Bjørgvin Bispedømmeråd er mot
ansettelse av homofilt praktiserende prester. Og i BT 31.08 står det om en gift
kvinnelig kateket i Ostereidet sokn, som trolig er blitt sagt opp fra
stillingen sin bla fordi hun har et for liberalt syn på homofilt samliv! Som
statskirkemedlem kan jeg ikke sitte rolig å se på at folkets egen kirke driver
med slik ukristelig diskriminering av folk pga deres kjærlighetsliv. Det er
trolig et massivt flertall blant statskirkens medlemmer som ikke har noe som
helst problem med menn som elsker menn og kvinner som elsker kvinner – og som
selvfølgelig gjerne vil ha dem som prester i våre menigheter. Problemet er bare
at alt for mange av oss ikke har tradisjon for å stemme ved kirkevalget, dermed
blir vi indirekte medskyldig i kirkens forstokkede praksis.

Jeg vil derfor
oppfordre alle liberale statskirkemdlemmer til å finne de liberale kandidatene
og stemme på dem ved årets kirkevalg!

Til
dere som har stemmerett i Bjørgvin:

14. september skal det velges 3 medlemmer til Bjørgvin Bispedømmeråd og
kirkemøtet, og man har anledning til å stemme på inntil 5 kandidater. I følge
kandidatens presentasjon av seg selv i BT søndag 16. august er det dessverre
ingen av de mer liberale kandidatene som er helt klare for å skille kirke og
stat, så jeg velger derfor å rangere dem kun ut fra BT sitt spørsmål nr 2: ”Bør
Bjørgvin bispedømme tilsette homofilt praktiserende prester?”

Cathrine Halstensen og Monica Ugulsvik skiller seg ut som de med klart
mest fornuftig syn, de er begge tydelig på at legning har ingenting med å gjøre
om hvor god prest man er. Videre har Henny Marie Koppen, Karl Johan Kirkebø og
Grete Algrøy Herøy også relativt brukbare svar. Dermed skulle det være mulig å
rangere inntil 5 kandidater slik man har mulighet til. Håper alle som leser
dette, kan bidra til å spre disse navnene, og alt liberale kirkemedlemmer selv
bruker stemmeretten – så slipper vi kanskje at Bjørgvin Bispedømmeråd
fortsetter å være et av de mest konservative Bispedømmeråd i Norge.

Link til BT sin presentasjon av kandidatene:

http://images.bt.no/btno/multimedia/archive/00594/kirkevalg_594325a.pdf