Blog Image

Gunn-Vivians blogg

Om bloggen

Mine viktigste politiske kampsaker har lenge vært helse og miljø, og da særlig helsespørsmål rundt rusbehandling og psykiatri, og miljøspørsmål knyttet til samferdsel. Det kommer nok denne bloggen til å bære preg av.

Stem liberalt, stem Venstre!

Annet Posted on Sun, September 13, 2009 21:40:43

Ja, da er valgkampen mer eller mindre over. Det har vært utrolig inspirerende å få delta i denne spennende valgkampen som kandidat. Har lært fantastisk mye, har møtt kjempemange hyggelige menneker på facebook, blogg, møter,valgbod, stands og bussstopp.

Håper bare at alle dere som er positive til Venstre – dere som prioriterer både miljø, kunnskap og velferd – også stemmer Venstre nå på valgdagen! Stem på en grønn-blå regjering med sentrum og Høyre, uten FrP og Siv Jensen. Med et sterkt Venstre blir dette en flott og styringsdyktig regjering, som kan styre med vekslende flertall på begge sider. Venstre er partiet for dere som er opptatt av miljø og velferd, men som samtidig ønker å gi bedre kår for næringslivet. Vi trenger et grønt og kunnskapsbasert næringsliv for å løse fremtidens utfordringer med klimakrise og eldrebølge. Og enten jeg blir representant eller vara på Stortinget, lover jeg å stå på for mine hjertesaker; bybane til hele Bergen, 4 timers reisetid med tog til Oslo, satsing på psykiatri og mer penger og nye tanker for en mer verdig rusomsorg!

Ellers vil jeg bare understreke at Venstres valgvake på Nøsteboden er åpen for alle, ikke bare medlemmer av Venstre. Jeg kommer til å være der fra ca kl 19 på mandag. Hvis du ikke har vært på Nøsteboden før, finner du den ved å gå til Sentralbadet, deretter ned Komediebakken og rett frem over Nøstegaten, så til venstre før gangbroen over til Hurtigruteterminalen. Gå langs Nye Sydnes sjøbad, og du går rett på Nøsteboden. Kommer du med bil, kan det være lurt å parkere i Klostergarasjen. Ring meg på 924 17 256 hvis du ikke finner frem. Håper så mange som mulig vil være med å følge opptellingen sammen med oss i Hordaland og Bergen Venstre. Det blir spennende, men veldig gøy! Godt valg!

Hilsen Gunn-Vivian, sliten og opptimistisk 🙂Du er fullstendig på bærtur, Gjelsvik!

- Rus Posted on Wed, September 09, 2009 13:32:29

Hvis vi virkelig mener
at vi vil gjenerobre hele Nygårdsparken, må vi sannsynligvis være
villig til å tenke noen nye tanker. La oss derfor håpe at bajasen
Erling Gjelsvik blir stående alene med sin gammeldagse moralisme,
skriver Gunn-Vivian Eide.
Erling
Gjelsvik skyter fra hoften igjen, og leverer et rimelig kortenkt og
forenklet forslag til løsning på problemene i Nygårdsparken: ”Å knuse
rusmiljøet i Nygårdsparken med den brutaliteten som nødvendigvis må
til.” Gjelsvik hevder at han taler beboerne rundt parken sin sak, men
jeg frykter at han ødelegger for deres seriøse kamp.

De kjemper både for sitt nærmiljø og for bedre hjelp til de
rusavhengige. Jeg var som en av få politikere tilstede på det omtalte
beboermøtet 2. september, og til tross for et stort ønske om å ta
parken tilbake, var det ingen som tydde til slike lettvinte og ensidige
argumenter som Gjelsvik lirer av seg.

Som om ikke dette er nok, taler Gjelsvik den samlede nasjonale og
internasjonale medisinske ekspertise midt i mot. Han mener at å
definere rusavhengighet som sykdom er en sovepute og et katastrofalt
valg av ord. Det må han selvsagt få lov til å mene, men med fare for å
bli tatt for å være en arrogant lege vil jeg likevel påstå: Du er
fullstendig på bærtur, Erling Gjelsvik!

For
det første vet jeg at de fleste rusavhengige fyller krav til
sykdomsdiagnose etter både ICD-10 kriteriene (det europeiske
diagnosesystemet) og DSM (det amerikanske diagnosesystemet); blant
sykdomskriteriene finner vi symptomer som abstinensreaksjoner, store
deler av tiden går med til å skaffe rusmidler, bruken går utover annen
planlagt aktivitet, behov for stadig sterkere dose osv. For det andre
lider de fleste rusavhengige av såkalte trippeldiagnoser, det vil si
tilleggsdiagnoser innen både psykiatri og fysiske sykdommer, disse er
dermed langt sykere enn gjennomsnittsbefolkningen. For det tredje ville
det være temmelig meningsløst å definere alle ”selvforskyldte
sykdommer” ut av helsevesenets ansvar.

Skulle vi følge Gjelsvik sin logikk, ville ikke pasienter med KOLS,
diabetes 2 eller andre livsstilssykdommer få behandling på norske
sykehus. Det er for øvrig heller ikke rett at en sykdomsdiagnose
automatisk gjør pasienten til ”en viljeløs mottaker av omsorg og
ytelser.” Som de fleste av oss, sannsynligvis unntatt Gjelsvik, har
erfart krever det både viljestyrke og egeninnsats for å komme gjennom
et sykdomsforløp.


til vår alles mytologiske og vakre Nygårdspark. Venstres mål er å
innføre tiltak som gir verdighet og reell omsorg til rusavhengige, og
som gjør deres bruk av Nygårdsparken overflødig. Det er for oss
uforståelig at det politiske flertall i Bergen bystyre er i mot
sprøyterom, når de samtidig tillater Nygårdsparken å være Norges
største og mest uverdige ”sprøyterom”.

I tillegg til å opprette sprøyterom med helsepersonell tilgjengelig,
vil Venstre bla styrke de rusavhengiges pasientrettigheter, og vi vil
innføre en garanti om behandlingstilbud innen 24 timer etter avrusning.
Det må opprettes flere behandlingsplasser, og ikke minst et mye bedre
ettervernstilbud, særlig rett til bolig utenfor rusmiljøet.
Aldersgrensen for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) må erstattes
med en individuell vurdering. Og det må bli en selvfølge at kompetente
fastleger som ønsker det, får skrive ut f.eks metadon og subutex til
sine pasienter.

Zyrich er en by i Sveits der de tidlig på 90-tallet klarte å stenge sin
Nygårdspark; Platzspitz park, verdenskjent som ”Needle park”. Dette var
en lang og krevende prosess, men en av de viktigste suksess-faktorene
var åpningen av poliklinikken ”Zokl 2” i 1991. Klinikken har sprøyterom
og gir substitusjonsbehandling (f.eks subutex, metadon, morfin etc) til
pasienter som ikke klarer å bli rusfri på andre måter. Noen av dem får
heroin. Dette har vist seg å gi svært mange rusavhengige verdigheten
tilbake. De fleste slutter med kriminalitet og prostitusjon, svært
mange skaffer seg jobb, utdanning og permanent bolig. Fra 1990 til 2002
ble narkotikarelaterte dødsfall redusert med 50 prosent og
nyrekrutteringen til heroin ble redusert med 82 prosent!

Siden
dette er det blitt utført forsøk med heroinassistert behandling i
resten av Sveits, Tyskland, Nederland, Danmark, Belgia, Storbritannia,
Spania og Canada, alle steder med svært gode resultater. Hvis vi
virkelig mener at vi vil gjenerobre hele Nygårdsparken, må vi
sannsynligvis være villig til å tenke noen nye tanker. La oss derfor
håpe at bajasen Erling Gjelsvik blir stående alene med sin gammeldagse
moralisme.

Hva mener du er løsningen i Nygårdsparken?
Skal vi jage bort folk med trusler om vold, eller skal vi gi dem behandling og oppfølging slik alle mennesker i en håpløs situasjon trenger?Liberale statskirkemedlemmer foren eder!

Liberale rettigheter Posted on Mon, August 31, 2009 15:28:15

Det kan sies mye negativt om det kommende
kirkevalget; feil i medlemslister, lite valgkamp, kun en liste pr valg og
fraværende informasjon om kandidatenes meninger er viktige innvendinger som
tyder på en for svak demokratisk kultur rundt disse valgene. Jeg vil likevel
sterkt oppfordre liberale statskirkemedlemmer til å ta sin del av ansvaret for
dette valget.

Hele 16 av kandidatene til Bjørgvin Bispedømmeråd er mot
ansettelse av homofilt praktiserende prester. Og i BT 31.08 står det om en gift
kvinnelig kateket i Ostereidet sokn, som trolig er blitt sagt opp fra
stillingen sin bla fordi hun har et for liberalt syn på homofilt samliv! Som
statskirkemedlem kan jeg ikke sitte rolig å se på at folkets egen kirke driver
med slik ukristelig diskriminering av folk pga deres kjærlighetsliv. Det er
trolig et massivt flertall blant statskirkens medlemmer som ikke har noe som
helst problem med menn som elsker menn og kvinner som elsker kvinner – og som
selvfølgelig gjerne vil ha dem som prester i våre menigheter. Problemet er bare
at alt for mange av oss ikke har tradisjon for å stemme ved kirkevalget, dermed
blir vi indirekte medskyldig i kirkens forstokkede praksis.

Jeg vil derfor
oppfordre alle liberale statskirkemdlemmer til å finne de liberale kandidatene
og stemme på dem ved årets kirkevalg!

Til
dere som har stemmerett i Bjørgvin:

14. september skal det velges 3 medlemmer til Bjørgvin Bispedømmeråd og
kirkemøtet, og man har anledning til å stemme på inntil 5 kandidater. I følge
kandidatens presentasjon av seg selv i BT søndag 16. august er det dessverre
ingen av de mer liberale kandidatene som er helt klare for å skille kirke og
stat, så jeg velger derfor å rangere dem kun ut fra BT sitt spørsmål nr 2: ”Bør
Bjørgvin bispedømme tilsette homofilt praktiserende prester?”

Cathrine Halstensen og Monica Ugulsvik skiller seg ut som de med klart
mest fornuftig syn, de er begge tydelig på at legning har ingenting med å gjøre
om hvor god prest man er. Videre har Henny Marie Koppen, Karl Johan Kirkebø og
Grete Algrøy Herøy også relativt brukbare svar. Dermed skulle det være mulig å
rangere inntil 5 kandidater slik man har mulighet til. Håper alle som leser
dette, kan bidra til å spre disse navnene, og alt liberale kirkemedlemmer selv
bruker stemmeretten – så slipper vi kanskje at Bjørgvin Bispedømmeråd
fortsetter å være et av de mest konservative Bispedømmeråd i Norge.

Link til BT sin presentasjon av kandidatene:

http://images.bt.no/btno/multimedia/archive/00594/kirkevalg_594325a.pdfMange debatter

Annet Posted on Fri, August 28, 2009 08:48:37

De neste dagene skal jeg delta i forskjellige debatter og på spennende arrangementer.

På mandag 31. august skal jeg til Askøy og delta på et valgmøte om næringslivet. Som medlem av et parti som vil gi små og mellomstore bedrifter et løft, tror jeg det kan bli et interessant møte.

Tirsdag 1. september skal jeg i en veldig spennende debatt om livsvilkårene for mennesker med utviklingshemming. Her skal man diskutere flere viktige temaer, blant annet inkludering i skolen, rettsikkerhet, tilgjengelighet og kommunikasjon og diskriminering.

Onsdag 2. september blir også spennende. Da skal jeg delta i en debatt i Bjørgvin fengsel om rus og kriminalitet.

Hva tenker du – har du innspill til meg om saker jeg bør ta opp i noen av disse debattene?Hva er forskjellen på FrP og AP?

Annet Posted on Mon, August 24, 2009 15:08:31

Det viktigste er samarbeidet deres om å gi inntrykk av at velgerene nå har valget mellom Jens eller Jensen som statsminister. Media gir dem god drahjelp ved å late som at det er statsministervalg vi skal ha 14. september, og glemmer stadig vekk at det er Storting vi skal velge – et Storting som er mest mulig representativt for velgerne, og med langt flere nyanser enn rødt og mørkeblått. Det er kanskje ikke så rart at media hjelper AP og FrP å opprettholde myten om statsministerkampen, ettersom disse to partiene også har til felles at de i øyeblikket er Norges suverent største partier.

For å holde på den posisjonen har de også en felles valgkampstrategi; unngå upopulære tiltak og vanskelige prioriteringer – lov heller mer til alle! For å gjøre folket i verdens rikeste land enda rikere, trenger de selvsagt mer oljepenger, og de er defor begge partier som er ivrig etter å stadig åpne nye områder for oljeleting og produksjon. Riktignok nekter AP å innrømme før valget at de vil ha oljeboring i de sårbare områdene utenfor Vesterålen og Lofoten, men de fleste skjønner jo at det er det de vil. En annen sak de to partiene har felles er manglende forståelse av konseptet lokaldemokrati, disse to partiene stemmer oftest sammen i Stortinget når makt gang på gang flyttes fra kommunene til Staten, fra byer og distrikter til Oslo.

Nå er det selvfølgelig også noen viktige politiske skillelinjer mellom disse to partiene, men den viktigste forskjellen vil de begge nekte å innrømme: Av de to partiene er det bare AP som har en realistisk mulighet til å havne i regjering! De rødgrønne har riktignok ikke hatt flertall på gjennomsnittet av meningsmålingene i det hele tatt, men Siv Jensen kan fort komme til å skaffe landet en mindretallsregjering med AP ettersom FrP ikke vil støtte en borgelig regjering de ikke selv er med i. Hvordan FrP`s velgere kan godta at Siv Jensen dermed indirekte støtter erkefienden er meg en gåte, men her har som sagt AP og FrP felles interesser.

Når det gjelder FrP sin regjeringsdrøm er det bare å si at det må være valghistoriens største bløff. Det er kun ett annet parti på Stortinget som vil delta i eller støtte en slik regjering, og det er Høyre. At Høyre på denne måten velger å oppsøke aktiv dødshjelp fra FrP er ikke lett å forstå, men dem om det. Til sammen vil Høyre og FrP uansett i beste fall kunne mønstre 40 % av velgerne. Det er altså 60 % av velgerne som IKKE støtter at Siv jensen skal slippe inn i regjeringskontorene, og det vil bli et stort flertall på Stortinget mot en slik koalisjon av H og FrP. Og skulle de mot formodning likevel lykkes med å danne regjering, ville det ikke ta lang tid før den blir felt.

Olav Garvik lister i BT 11. august opp 7 mulige og umulige regjeringsalternativ, men utenom en mindretallsregjerning med AP alene, er det etter mitt syn bare en koaliasjon av H, v og KrF som er et sannsynlig regjeringsalternativ. Vi vet fra erfaringen med Bondevik II for 4 år siden at en slik regjering er meget styringsdyktig fordi den kan basere seg på vekslende flertall og gode sentrumsløsninger. Det er synd at så mange prøver å forenkle og fordumme valgkampen til et valg mellom Jens eller Jensen, når det mest sannsynlige er en mindretallsregjering fra AP eller en mindretallsregjering fra H og sentrum.

Jeg drømmer derfor om en ærligere valgkamp – der velgerne avslører spillet til AP og FrP. Venstre går først og fremst til valg på vår politikk – og vi ønsker derfor en anstendig borgerlig regjering uten FrP, men vi er også ærlige nok til å si at om vi ikke får det, tar vi heller Jens enn Jensen. For til tross for de mange fellestrekkene er AP et langt mer ryddig parti enn FrP – som går til valg på ubegrenset bruk av oljepenger og at klimakrisen ikke eksisterer – mens de baserer sitt velgerfrieri på å piske opp frykt for muslimer og utenlandske tiggere.

Venstre har foreløbig ikke ambisjoner om å bli et 30 prosentsparti, men vi tror at det er langt over ti prosent av velgerne som hører hjemme i et liberalt og grønt sentrumsparti. Vi lover ikke mer til alle, men vi lover mer til de som trenger det mest. Vi lover å ta klimakrisen på alvor, og vil derfor bla øke CO2 avgiftene, selv om det betyr dyrere bensin og dyrere flyreiser. Til gjengjeld vil vi sørge for at det skal lønne seg mer å jobbe og å skape arbeidsplasser. Vi tror at fremtidens Norge ligger i Kunnskapssamfunnet og ikke på bunnen av Nordsjøen. Og vi tror at ærlighet lønner seg i det lange løp!

Gunn-Vivian EideHva er det gode liv for deg?

Annet Posted on Wed, August 19, 2009 12:50:54

For meg handler politikken om at alle skal kunne ta del i det gode liv. Men hva det gode liv er for noe er forskjellig fra person til person – vi har alle ulike drømmer, ambisjoner og håp.

Som politiker handler det derfor ikke om å presse mitt syn på det gode liv ned over hodene på folk, men heller om å legge til rette for at alle skal kunne leve det de mener er et godt liv. Derfor er det så viktig for meg at vi gir mer til de som trenger det mest. Det handler om å prioritere.

For meg er det gode liv blant annet et godt bymiljø, som jeg forteller om i kandidatvideoen min. Det handler om å legge til rette for at byluften skal kunne pustes inn av alle, at det skal være mulig å bo i sentrum også for småbarnsfamilier, at man skal kunne bevege seg gjennom byen på sykkel, og at buss og bybane skal kunne erstatte mye av privatbilismen i bykjernen.

Men – hva er det gode liv for deg? Legg gjerne igjen en kommentar på bloggen min!Mer til de som trenger det mest!

Helse Posted on Mon, August 17, 2009 23:28:45

Lørdag 15. august hadde Venstre valgkampåpning på Torgallmenningen.
Mange hadde møtt frem i pøsregnet, men til deg som ikke var der; her er min appell:

Mer til de som trenger det mest!

Norge er et av de land i verden som bruker mest penger på helse pr
innbygger. De 10 siste årene er norske helseutgifter doblet. Den rødgrønne regjeringen bruker over 50 milliarder mer til helse enn da de
overtok for 4 år siden, samtidig er sykehuskøene blitt lengre. Særlig for rus
og psykiatri, og det går aller mest utover barn og ungdommer!

Jeg jobber på Haukeland sykehus. Hver eneste dag får vi inn pasienter
som ville vært mye mindre syke hvis de hadde fått hjelp tidligere. Og hver
eneste dag får vi inn pasienter som ville hatt det bedre hvis de kunne få
behandlingen i sitt nærmiljø.

Jeg har derfor sluttet å tro at vi at vi kan løse de norske helseproblemene
ved å kun pøse inn mer og mer penger. Vi må
begynne å prioritere de gruppene som har det vanskeligst!
Overbehandling
og uverdig transport av eldre må erstattes med trygghet, omsorg og god
medisinsk hjelp i nærmiljøet. Vi må velge de løsningene som billige og gode.
Enten det er fedrene som får love til å være på sykehuset etter fødselen og ta
seg av mor og barn, eller det er kommunale psykologer som hjelper unge som
sliter før de blir rusavhengige eller prøver å ta livet av seg!

Og Venstre godtar ikke at fru Olsen må kjøres i ambulanse i 1 time på
dårlige vestlandsveier for å få intravenøs antibiotika fra sykehuset. Vi vil
heller bruke pengene på å sette hennes lokale sykehjem i stand til å gi henne
denne behandlingen. Derfor vil Venstre satse mest penger på kommunehelsetjenesten
de neste årene. Og jeg er sikker på at det er helt nødvendig for at vi som
jobber på sykehusene skal få tid til å gjøre jobben vår i forhold til de som
trenger å være på sykehus!

Det er flere partier som er enige i at vi må få flere og bedre
sykehjem, men både AP og FrP sine løsninger skremmer meg. AP skremmer meg fordi
de vil ta helse-makten vekk fra demokratiet og gi det til interkommunale
løsninger i lukkede rom. FrP skremmer meg enda mer fordi de vil ta all helse-makt
fra kommunene og gi det til staten. Venstre tror at vi får det beste helsetilbudet
hvis de som bestemmer er nærmest mulig de som bruker det. Fordi fru Olsen
kommer nok ikke gjøre som Inge Ryan og ringe til Bjarne Håkon Hansen når det
trekker fra vinduet. Men hun kan ringe til sin lokale kommunepolitiker og si i
fra. Eller kanskje hun ikke en gang trenger å ringe fordi hennes lokale
Venstrerepresentant oppdager det selv når han besøker sin mor i nabosengen til
fru Olsen.

Venstre kommer til å prioritere demokrati og nærhet ved dette valget,
og vi kommer til å prioritere de gruppene som trenger det mest. Jeg vil på
Stortinget for å slåss for psykiatrien. Flere må få hjelp, de må få hjelpen
tidligere – og nærmest mulig der de bor. Jeg vil på Stortinget for å
slåss for at også papirløse innvandrere skal på helsehjelp – før
sykdommer forverrer seg og blir livsfarlige eller smittefarlige. jeg vil på
Stortinget for å slåss for de rusavhengige. jeg vil slåss for flere
behandlingsplasser, behandlingsgaranti innen 24 timer etter avrusning, gode
boliger og annet ettervern. jeg vil slåss for at de aller tyngste rusbrukerne
kan få mulighet til heroinassistert behandling – hvis det er det eneste som kan
hjelpe.

Venstre vil ikke sitte stille å se på at over 200 unge mennesker dør av
overdoser hvert eneste år, vi er villig til å tenke nytt for å redde liv!

Venstre vil ikke godta at ikke alle får ta del i velferdssamfunnet!Bedre eldreomsorg? Styrk kommunene!

Helse Posted on Thu, August 13, 2009 09:52:31

Arbeiderpartiet presenterte i går Eldreplan 2015 på en pressekonferanse. Det var en slapp affære. Mange av tiltakene Ap lanserte er allerede daterte, mens andre allerede er vedtatt politikk av et bredt stortingsflertall der også Venstre inngår.


Eldreomsorgen trenger Venstres velferdsreform. Langt flere helse- og
omsorgstjenester må utføres der folk bor. Dette krever sterkere
kommuner, pengeoverføringer til kommunene og mer lokalt ansvar.

Hva tror du? Vil styrkede kommuner være nok til å styrke eldreomsorgen, eller har du andre løsninger vi bør vurdere?Next »