Blog Image

Gunn-Vivians blogg

Om bloggen

Mine viktigste politiske kampsaker har lenge vært helse og miljø, og da særlig helsespørsmål rundt rusbehandling og psykiatri, og miljøspørsmål knyttet til samferdsel. Det kommer nok denne bloggen til å bære preg av.

Mer til de som trenger det mest!

Helse Posted on Mon, August 17, 2009 23:28:45

Lørdag 15. august hadde Venstre valgkampåpning på Torgallmenningen.
Mange hadde møtt frem i pøsregnet, men til deg som ikke var der; her er min appell:

Mer til de som trenger det mest!

Norge er et av de land i verden som bruker mest penger på helse pr
innbygger. De 10 siste årene er norske helseutgifter doblet. Den rødgrønne regjeringen bruker over 50 milliarder mer til helse enn da de
overtok for 4 år siden, samtidig er sykehuskøene blitt lengre. Særlig for rus
og psykiatri, og det går aller mest utover barn og ungdommer!

Jeg jobber på Haukeland sykehus. Hver eneste dag får vi inn pasienter
som ville vært mye mindre syke hvis de hadde fått hjelp tidligere. Og hver
eneste dag får vi inn pasienter som ville hatt det bedre hvis de kunne få
behandlingen i sitt nærmiljø.

Jeg har derfor sluttet å tro at vi at vi kan løse de norske helseproblemene
ved å kun pøse inn mer og mer penger. Vi må
begynne å prioritere de gruppene som har det vanskeligst!
Overbehandling
og uverdig transport av eldre må erstattes med trygghet, omsorg og god
medisinsk hjelp i nærmiljøet. Vi må velge de løsningene som billige og gode.
Enten det er fedrene som får love til å være på sykehuset etter fødselen og ta
seg av mor og barn, eller det er kommunale psykologer som hjelper unge som
sliter før de blir rusavhengige eller prøver å ta livet av seg!

Og Venstre godtar ikke at fru Olsen må kjøres i ambulanse i 1 time på
dårlige vestlandsveier for å få intravenøs antibiotika fra sykehuset. Vi vil
heller bruke pengene på å sette hennes lokale sykehjem i stand til å gi henne
denne behandlingen. Derfor vil Venstre satse mest penger på kommunehelsetjenesten
de neste årene. Og jeg er sikker på at det er helt nødvendig for at vi som
jobber på sykehusene skal få tid til å gjøre jobben vår i forhold til de som
trenger å være på sykehus!

Det er flere partier som er enige i at vi må få flere og bedre
sykehjem, men både AP og FrP sine løsninger skremmer meg. AP skremmer meg fordi
de vil ta helse-makten vekk fra demokratiet og gi det til interkommunale
løsninger i lukkede rom. FrP skremmer meg enda mer fordi de vil ta all helse-makt
fra kommunene og gi det til staten. Venstre tror at vi får det beste helsetilbudet
hvis de som bestemmer er nærmest mulig de som bruker det. Fordi fru Olsen
kommer nok ikke gjøre som Inge Ryan og ringe til Bjarne Håkon Hansen når det
trekker fra vinduet. Men hun kan ringe til sin lokale kommunepolitiker og si i
fra. Eller kanskje hun ikke en gang trenger å ringe fordi hennes lokale
Venstrerepresentant oppdager det selv når han besøker sin mor i nabosengen til
fru Olsen.

Venstre kommer til å prioritere demokrati og nærhet ved dette valget,
og vi kommer til å prioritere de gruppene som trenger det mest. Jeg vil på
Stortinget for å slåss for psykiatrien. Flere må få hjelp, de må få hjelpen
tidligere – og nærmest mulig der de bor. Jeg vil på Stortinget for å
slåss for at også papirløse innvandrere skal på helsehjelp – før
sykdommer forverrer seg og blir livsfarlige eller smittefarlige. jeg vil på
Stortinget for å slåss for de rusavhengige. jeg vil slåss for flere
behandlingsplasser, behandlingsgaranti innen 24 timer etter avrusning, gode
boliger og annet ettervern. jeg vil slåss for at de aller tyngste rusbrukerne
kan få mulighet til heroinassistert behandling – hvis det er det eneste som kan
hjelpe.

Venstre vil ikke sitte stille å se på at over 200 unge mennesker dør av
overdoser hvert eneste år, vi er villig til å tenke nytt for å redde liv!

Venstre vil ikke godta at ikke alle får ta del i velferdssamfunnet!Bedre eldreomsorg? Styrk kommunene!

Helse Posted on Thu, August 13, 2009 09:52:31

Arbeiderpartiet presenterte i går Eldreplan 2015 på en pressekonferanse. Det var en slapp affære. Mange av tiltakene Ap lanserte er allerede daterte, mens andre allerede er vedtatt politikk av et bredt stortingsflertall der også Venstre inngår.


Eldreomsorgen trenger Venstres velferdsreform. Langt flere helse- og
omsorgstjenester må utføres der folk bor. Dette krever sterkere
kommuner, pengeoverføringer til kommunene og mer lokalt ansvar.

Hva tror du? Vil styrkede kommuner være nok til å styrke eldreomsorgen, eller har du andre løsninger vi bør vurdere?Helse-Hansen tenker rett, men har feil medisin

Helse Posted on Fri, July 24, 2009 12:15:02

I dagens BT går det frem at danskene så langt ikke har fått særlig effekt av sin modell med kommunal medfinansiering. Mye tyder på at helseministeren i morgen vil foreslå å kopiere danskene.

Jeg tror ikke at en 20 % egenandel for kommunene i seg selv vil føre til færre sykehusdøgn, virkemidlene må være mer målrettet. Det kan likevel være interessant å bruke egenandeler (kommunal medfinansiering) for pasienter over 80 år. Men hvis målet er å gi pasientene et bedre tilbud i sitt eget nærmiljø, må det mer målrettede virkemidler til:

* all vekst i helsebudsjettet må komme i kommune-Norge. Det er helt nødvendig for at vi som jobber i spesialisthelsetjenesten skal få frigjort kapasitet til å gjøre jobben vår for de pasientene som fortsatt trenger sykehusbehandling.

* Vi trenger større og mer robuste kommuner for å kunne tilby et godt fagmiljø for helsepersonell, og for å sikre demokratisk styring av den nye helsesatsingen. Venstre vil ikke være med å innføre et fjerde forvaltningsnivå; helsekommuner. Her trenger vi ordentlige kommuner!

* Det må stimuleres til en kommunal boligsatsing, særlig må det legges bedre til rette for psykiatriske pasienter og rusavhengige.

* Det må stimuleres til utdanning og kommunal ansettelse av helsepersonell med spesialkompetanse – særlig innen psykiatri og geriatri.

* det må lønne seg for fastlegene som velger å ha færre pasienter på listene sine, og bruke mer tid på den enkelte pasient.

* DRG-systemet må justeres slik at det lønner seg for sykehusene å bruke enkle, billige, gode løsninger, som f.eks fødetilbudet Storken.

* Det skal ikke lønne seg med dyr uverdig overbehandling av eldre, døende pasienter.

* Alle pasienter som nærmer seg slutten av livet skal ha krav på legesamtaler der pårørende og pasienten blir hørt og får være med å bestemme hvordan forverring i tilstanden skal håndteres.

Vi i Venstre er skeptisk til Hansens medisin, men vil gjerne hjelpe han å finne gode løsniger. Hva mener du?