Blog Image

Gunn-Vivians blogg

Om bloggen

Mine viktigste politiske kampsaker har lenge vært helse og miljø, og da særlig helsespørsmål rundt rusbehandling og psykiatri, og miljøspørsmål knyttet til samferdsel. Det kommer nok denne bloggen til å bære preg av.

Liberale statskirkemedlemmer foren eder!

Liberale rettigheter Posted on Mon, August 31, 2009 15:28:15

Det kan sies mye negativt om det kommende
kirkevalget; feil i medlemslister, lite valgkamp, kun en liste pr valg og
fraværende informasjon om kandidatenes meninger er viktige innvendinger som
tyder på en for svak demokratisk kultur rundt disse valgene. Jeg vil likevel
sterkt oppfordre liberale statskirkemedlemmer til å ta sin del av ansvaret for
dette valget.

Hele 16 av kandidatene til Bjørgvin Bispedømmeråd er mot
ansettelse av homofilt praktiserende prester. Og i BT 31.08 står det om en gift
kvinnelig kateket i Ostereidet sokn, som trolig er blitt sagt opp fra
stillingen sin bla fordi hun har et for liberalt syn på homofilt samliv! Som
statskirkemedlem kan jeg ikke sitte rolig å se på at folkets egen kirke driver
med slik ukristelig diskriminering av folk pga deres kjærlighetsliv. Det er
trolig et massivt flertall blant statskirkens medlemmer som ikke har noe som
helst problem med menn som elsker menn og kvinner som elsker kvinner – og som
selvfølgelig gjerne vil ha dem som prester i våre menigheter. Problemet er bare
at alt for mange av oss ikke har tradisjon for å stemme ved kirkevalget, dermed
blir vi indirekte medskyldig i kirkens forstokkede praksis.

Jeg vil derfor
oppfordre alle liberale statskirkemdlemmer til å finne de liberale kandidatene
og stemme på dem ved årets kirkevalg!

Til
dere som har stemmerett i Bjørgvin:

14. september skal det velges 3 medlemmer til Bjørgvin Bispedømmeråd og
kirkemøtet, og man har anledning til å stemme på inntil 5 kandidater. I følge
kandidatens presentasjon av seg selv i BT søndag 16. august er det dessverre
ingen av de mer liberale kandidatene som er helt klare for å skille kirke og
stat, så jeg velger derfor å rangere dem kun ut fra BT sitt spørsmål nr 2: ”Bør
Bjørgvin bispedømme tilsette homofilt praktiserende prester?”

Cathrine Halstensen og Monica Ugulsvik skiller seg ut som de med klart
mest fornuftig syn, de er begge tydelig på at legning har ingenting med å gjøre
om hvor god prest man er. Videre har Henny Marie Koppen, Karl Johan Kirkebø og
Grete Algrøy Herøy også relativt brukbare svar. Dermed skulle det være mulig å
rangere inntil 5 kandidater slik man har mulighet til. Håper alle som leser
dette, kan bidra til å spre disse navnene, og alt liberale kirkemedlemmer selv
bruker stemmeretten – så slipper vi kanskje at Bjørgvin Bispedømmeråd
fortsetter å være et av de mest konservative Bispedømmeråd i Norge.

Link til BT sin presentasjon av kandidatene:

http://images.bt.no/btno/multimedia/archive/00594/kirkevalg_594325a.pdfRegjeringen må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet!

Liberale rettigheter Posted on Fri, July 24, 2009 12:17:22

Bloggstafetten:

Personvern er en grunnleggende verdi i et demokrati. Personvernet innebærer en rett til å være i fred fra andre, men også en rett til å ha kontroll over opplysninger om seg selv, særlig opplysninger som oppleves som personlige. Etter EMK artikkel 8 er personvern ansett som en menneskerettighet.

Med en mulig norsk implementering av Datalagringsdirektivet (direktiv 2006/24/EF), som pålegger tele- og nettselskap å lagre trafikkdata om borgernes elektroniske kommunikasjon (e-post, sms, telefon, internett) i inntil to år, vil nordmenns personvern bli krenket på det groveste.

Datalagringsdirektivet ble vedtatt av EU 15.mars 2006, men fremdeles har den norske regjeringen ikke offisielt tatt stilling til om direktivet skal gjøre til norsk lov eller ikke. Gjennom EØS-avtalen har Norge en reservasjonsrett. Denne har aldri før blitt brukt, men så har man heller aldri stått overfor et direktiv som representerer en så stor trussel mot demokratiets grunnleggende verdier som det datalagringsdirektivet gjør.

Vi krever at samtlige politiske partier – og ikke minst regjeringen – sier ifra nå før valget om de vil gjøre datalagringsdirektivet til norsk lov eller ikke. Å ikke ta stilling, slik som de fleste politiske partiene på Stortinget (med unntak av Venstre og SV) har gjort i over tre år, er det samme som stilltiende aksept.

Regjeringen må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet!

Du kan bli med på kampanjen ved å bruke denne teksten eller en variant av den på egen nettside. Du kan også støtte saken ved å spre budskapet på twitter, identi.ca, facebook, origo eller andre nettsteder du anser som relevante.